App Information of nc+ GO

App Name nc+ GO v5.16.0
Genre Games, Video Players & Editors
Size26.6 MB
Latest Version5.16.0
Get it On Google Play
Update2020-07-29
Package Namecom.adb.android.app.iti
Rating 9.0 ( 10159 )
Installs1,000,000+

Description of nc+ GO

Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp do ponad 100 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) oraz ponad 50 kolekcji na życzenie – poziom dostępu uzależniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.

Z nc+ GO możesz korzystać nawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jest oglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użycia konieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta (znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.

Najważniejsze funkcjonalności:
• demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez konieczności rejestracji i logowania
• codzienne rekomendacje najlepszych filmów, seriali i dokumentów,
• program TV,
• możliwość dokończenia oglądania na innym urządzeniu (follow me),
• możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów i audycji,
• możliwość ustawienia przypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,
• sekcja dla dzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu do odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),
• możliwość oceny audycji i materiałów wideo,
• możliwość polubienia (like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze względu na ochronę praw emisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działa wyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.

Aplikacja działa na smartfonach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych. Zalecamy aktualizację do wersji 4.4.2 (minimum).
Mobile application designed for subscribers nc +. Free access to over 100 live TV channels (including all CANAL + channels) and more than 50 collections on request – the level of access depends on the subscriber’s current offer.

With nc + GO you can use up to 4 devices (at the same time it is possible to watch video on 2 of them). During the first use it is necessary to register – you will need a subscriber’s number (you will find on each invoice for nc + or contract services), PESEL and active mailbox / e-mail address.

The most important functionalities:
• demo: the opportunity to familiarize with the offer of nc + GO without the need to register and login
• daily recommendations of the best films, series and documents,
• TV program,
• the ability to finish watching on another device (follow me),
• the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
• possibility to set reminders for upcoming TV broadcasts,
• a section for children – hundreds of fairytales, cartoons and educational programs (the zone has special security, allowing to control access to relevant content and length of use by children),
• the ability to evaluate broadcasts and video materials,
• the ability to like (like) and share with friends (share) – integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: Due to the protection of broadcasting rights of video materials and live channels, the application works only on the unmodified Android system.

The application works on smartphones with Android version 4.0 and higher installed. We recommend updating to version 4.4.2 (minimum).

Where to Download nc+ GO APK file?

Click on the Download button above to get the downloadable APK file for this app / game.

How to Install nc+ GO App on Android?

 1. Get the APK file of nc+ GO from the respective download link
 2. Install the Split APK installer app and then install this APK using that. (or) follow the below instructions
 3. Enable app install from Unknown Sources to install apps from a third-party app other than Google Play Store APP.

  To do that go to Settings and search the word unknown

  – For Android Nougat or lower version click on Unknown sources and enable that setting.

  Enable Unknown apps on Android Nougat and lower

  – For Android Oreo or later, clicking on Install unknown apps which will take you to a list of apps. Select the actual app through which you want to install the nc+ GO app.

  Enable Unknown apps on Android Oreo and later

  Or you can do it other way: Let’s say, you have downloaded the nc+ GO APK file on Google chrome or firefox browser on your phone.

  Go to Settings > Apps & notifications or go to Settings > search for unknown > Open the app (Chrome, Firefox or file manager app etc) > Install unknown apps and enable Allow from this source

  See the below screenshots that enables to install unknown apps on Oreo for Chrome app (you need to enable on the app from where you want to install the apk):

  Enable unknown sources to install app

 4. Once enabled, tap on the apk file to install

Leave a Reply

Your email address will not be published.