Download DN APK

Download DN APK

App Information of DN

App Name DN v
Genre Games, News & Magazines
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Nameno.dn.dn2020
Rating ( 114 )
Installs10,000+

Description of DN

Få nyhetene, historiene og analysene du trenger for å være oppdatert på næringsliv, økonomi og samfunn. Samme kvalitetsinnhold – ny og bedre mobilopplevelse.

FUNKSJONER

• Hele DN Investor er med. Utforsk aksjer, overvåk markeder og få full kontroll på porteføljen din.
• Lag personlig hurtigmeny. Innholdet du liker, er aldri mer enn ett trykk unna.
• Nyhet! I vinsøket kan du skanne strekkoder, lage lister og vurdere viner selv.
• Les prisvinnende journalistikk servert fra forbedret forside, siste nytt-liste og nye undersider.
• Som Total-abonnent kan du dele inntil fem plussartikler med hvem du vil.
• Bli kjapt oppdatert på favorittemner, -selskaper og -skribenter.
• Vi kan varsle deg når noe skjer eller la deg være helt i fred. Du bestemmer.

TILGANG

For abonnenter og registrerte brukere er det bare å logge inn med eksisterende DN-bruker. Nye brukere må registrere seg for tilgang – og får fem plussartikler gratis.

TILBAKEMELDINGER

Glemt passord, innloggingsproblemer eller andre tekniske utfordringer? Ring kundeservice på 21896100 eller start en chat på dn.no/kundeservice.

Ris, ros eller ideer til forbedringer? Send en epost til [email protected] eller legg igjen en omtale her i butikken.
Get the news, stories and analytics you need to stay up to date on business, economics and society. Same quality content – new and better mobile experience.

FEATURES

• The entire DN Investor is involved. Explore stocks, monitor markets and gain full control of your portfolio.
• Create personalized quick menu. The content you like is never more than a tap away.
• New! In the wine search, you can scan barcodes, make lists and evaluate wines yourself.
Read award-winning journalism served from improved front page, latest news list and new subpages.
• As a Total subscriber, you can share up to five plus articles with whomever you want.
Get up-to-date on favorite topics, companies, and writers.
• We can notify you when something happens or leave you completely alone. You decide.

ACCESS

For subscribers and registered users, just log in with the existing DN user. New users must register for access – and receive five plus items for free.

FEEDBACKS

Forgot password, login issues or other technical challenges? Call customer service on 21896100 or start a chat at dn.no/kundeservice.

Rice, praise or ideas for improvements? Send an email to [email protected] or leave a review here in the store.
Smak har fått nytt vinsøk! Nå kan du skanne strekkoder, lage lister og vurdere viner selv. Legg til «Vinsøk»-snarvei i bunnmenyen, eller finn søket under Smak i hovedmenyen.

Where to Download DN APK file?

Click on the Download button above to get the downloadable APK file for this app / game.

How to Install DN App on Android?

 1. Get the APK file of DN from the respective download link
 2. Install the Split APK installer app and then install this APK using that. (or) follow the below instructions
 3. Enable app install from Unknown Sources to install apps from a third-party app other than Google Play Store APP.
  To do that go to Settings and search the word unknown

  – For Android Nougat or lower version click on Unknown sources and enable that setting.

  Enable Unknown apps on Android Nougat and lower

  – For Android Oreo or later, clicking on Install unknown apps which will take you to a list of apps. Select the actual app through which you want to install the DN app.

  Enable Unknown apps on Android Oreo and later

  Or you can do it other way: Let’s say, you have downloaded the DN APK file on Google chrome or firefox browser on your phone.

  Go to Settings > Apps & notifications or go to Settings > search for unknown > Open the app (Chrome, Firefox or file manager app etc) > Install unknown apps and enable Allow from this source

  See the below screenshots that enables to install unknown apps on Oreo for Chrome app (you need to enable on the app from where you want to install the apk):

  Enable unknown sources to install app

 4. Once enabled, tap on the apk file to install

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *